Schody drewniane na belce centralnej, balustrada wykonana z pionowych rurek.

Category
Schody na belce centralnej