Schody klasyczne jesionowe, balustrada stalowana o orygialnym kształcie, podstopnie w kolorze białym.

Category
Schody na beton