Schody na belce centralnej, stopnie wykonane z białego kompozytu. Tą realizację wyróżnia belka zaokrąglona od dołu.

Category
Schody na belce centralnej